27/01/2022


հայերեն

Կարգին մրադկանց հետ քեֆ արա, գավերը լի՛ց, Կամ յրաի՛դ հետ խմիր գինին դու ոգելից, Թե ինչքա՞ն ես խմել, ոչ ոք թող չիմանա. Չափդ պահի՛ր ու չես ընկնի երբեք հալից։ Օմար Խայամ
Բովանդակություն
Clock
ՍՈՀՐԱԲ ՍԵՓԵՀՐԻ

ՄԵՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒՐԲ ՃԵՆԱՊԱԿԻՆ

ՍՈՀՐԱԲ  ՍԵՓԵՀՐԻ

 

 

            Պարսկական «Ժամանակակից պոեզիայի» թերեւս ամենաինքնատիպ բանաստեղծներից է Սոհրաբ Սեփեհրին£ Վերջին հիսուն տարիների ընթացքում Իրանի գրականության ու արվեստի ամենաճանաչված դեմքերից մեկը« որի պոեզիան ու գեղանկարչությունը« հատկապես հեղինակի մահից հետո« դուրս եկան համաշխարհային արվեստի ասպարեզ£ 

            Լինելով նաեւ տաղանդավոր գեղանկարիչª Ս© Սեփեհրին փնտրում էր բնապաշտական ու սուֆիստական շքեղ երեւույթների ու վիճակների անզուգական տոնահանդեսը« որն իր լավագույն դրսեւորումն է գտել «Կանաչ ծավալ»« «Մենք ոչինչ« մենք հայացք» ժողովածուներում եւ  «Ջրի ոտնաձայնը»«  «Ճամփորդը» պոեմներում£

 Ս© Սեփեհրին ծնվել է 1928թ© Իրանի Քաշան քաղաքում£  

             Ս© Սեփեհրիի կենդանության օորք թե± պարսկերեն եւ թե այլ լեզուներով հիսունից ավելի հոդվածներ գրվեցին պոեզիայի բնագավառում նրա անուրանալի ձեռքբերումների մասին£ «Ջրի ոտնաձայնը» գրքով կարելի է ասել« որ սկսվում է հեղինակի երկրորդ ստեղծագործական շրջանը£ Նրա լեզուն եւ մտորումները դառնում են առավել պայծառ եւ ինքնատիպ£ Համարյա հենց այս նույն շրջանում Ֆ© Ֆարրոխզադը հասավ իրª « Մի այլ ծնունդ»¬ին (Ֆ© Ֆարրոխզադի 4ևրդ ժողովածուն)£ Այն տարբերությամբ« որ Ֆորուղի նվաճումները ձեռք էին բերվում մեծ թռիչքներով« մեծ տագնապներով ու ջղաձգությամբ« իսկ Սեփեհրին իր գագաթին մոտենում էր բացարձակ մենության« խաղաղության եւ տեսանող ու քննախույզ հայացքով:

 1977թ©  «Ութ գիրք» վերտառությամբ լույս են տեսնում Սեփեհրիի ամբողջական ստեղծագործությունները£

 «Ջրի ոտնաձանը» եւ «Ճամփորդը» կազմում են «Ութ գրքի» հինգերորդ եւ վեցերորդ գրքերը£

             Սեփեհրին սիրում էր ճամփորդել£ Եղել է Բրազիլիայում« Ֆրանսիայում« Հնդկաստանում« Աֆղանստանում« Գերմանիայում« Անգլիայում« իսպանիայում« Հոլանդիայում« Եգիպտոսում եւ այլուր£ Ֆրանսիայում« Բրազիլիայում« ԱՄՆ¬ում« Շվեդիայում եւ Իրանի տարբեր քաղաքներում ունեցել է անհատական ցուցահանդեսներ£

            Խորապես տիրապետելով անգլերենին« ֆրանսերենին« ինչպես նաեւ որոշ չափով ճապոներենին« նա կարողացավ բնագրով ծանոթանալ համաշխարհային գրականության լավագույն նմուշներին£ Ս© Սեփեհրիի թարգմանությամբ պարսկերեն լույս է տեսել նորվեգացի բանաստեղծ Ռիշարդ Բիլինգերի ¥R© Bilinger¤« ամերիկացի Վիլյամ Կարլոս Վիլյամզի ¥W© Carlos Williams¤« Փիեռ Րեւերդիի ¥P© Revedy¤« ինչպես նաեւ ճապոնացի եւ չին բանաստեղծների ստեղծագործությունները£

            Ս© Սեփեհրիի բանաստեղծություններն ու պոեմներըª կենդանության օրոք եւ հետո բազմիցս թարգմանվել են գերմաներեն« իսպաներեն« անգլերեն« իտալերեն« արաբերեն« ֆրանսերեն« լեհերեն« թուրքերեն®

            Ս© Սեփեհրին կարճ ապրեց£ Ծանր հիվանդությունը նրան գամում է անկողնում© 1980թ© 52 տարեկան հասակում Իրանի «Փարս» հիվանդանոցում վախճանվում է պարսկական ժամանակակից պոեզիայի եւ արվեստի պայծառ դեմքերից մեկը®


   դանլոդ : SOHRAB_SEPEHRI.pdf           ֆայլի ծավալը 754 KB